(၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂၅.၃.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန် (ကမ္ဘာအေး) စခန်းက နေ့စဉ် တိုင်းတာရရှိသည့် လေအရည်အသွေး (PM2.5) အခြေအနေများ

26-3-2020

Source: DMH

Sign Up

  • Upcoming Events