လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

မိမိလျှောက်ထားလိုသော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၏ သက်ဆိုင်ရာ Email များသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် – (လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရန်မလိုပါ။ လျှောက်လွှာများအား Facebook Messenger မှ ပေးပို့ခြင်း လုံး၀(လုံး၀) မပြုလုပ်ရပါ။)

PDF files များအား အောက်ပါ Link များတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်နယ်/တိုင်း Email လိပ်စာများ

Sign Up

  • Upcoming Events