ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းများ

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသော သင်တန်းများ –

(၁) သဘာ၀ဘေးလျော့ပါးရေးစေတနာ့၀န်ထမ်းလူငယ်(နည်းပြ)သင်တန်း

(၂) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း

(၃) သဘာ၀ဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း

(၄) သဘာ၀ဘေးလျော့ပါးရေးစေတနာ့၀န်ထမ်းလူငယ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည့် (ဆင့်ပွား)သင်တန်း

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသော သင်တန်းများကို အောက်ပါတွင် Link တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်-

Trainings

Sign Up

  • Upcoming Events