တရားဝင်စာအုပ်များ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အောက်ပါစာအုပ်များအား ပြုစုထုတ်ဝေပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(၁)မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်-၂၀၁၂ (Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction – 2012)

MAPDRRMAPDRR

(၂)သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (Disaster Management Law)

20160516151150_00001Disaster Management Law (Eng) နှင့်  Disaster Management Law (Myan)

(၃)တည်မြဲအမိန့် (Standing Order)

SOStanding Order on Natural Disaster management in Myanmar

(၄)မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝဘေးများအကြောင်း (Hazard Profile of Myanmar)

HPM

Sign Up

  • Upcoming Events