တရားဝင်စာအုပ်များ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အောက်ပါစာအုပ်များအား ပြုစုထုတ်ဝေပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(၁)မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်-၂၀၁၇ (Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction – 2017)

Cover

https://goo.gl/eQ9i1o

 

(၂)သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (Disaster Management Law)

20160516151150_00001Disaster Management Law (Eng) နှင့်  Disaster Management Law (Myan)

 

(၃)တည်မြဲအမိန့် (Standing Order)

SOStanding Order on Natural Disaster management in Myanmar

(၄)မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝဘေးများအကြောင်း (Hazard Profile of Myanmar)

HPM

(၅) မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထု သဘာဝဘေးရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရေး အမျိုးသားအဆင့်မူဘောင် (မူကြမ်း) – Myanmar National Framework for Community Disaster Resilience

မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထု သဘာဝဘေးရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရေး အမျိုးသားအဆင့်မူဘောင် National Framework_Burmese version

မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထု သဘာဝဘေးရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရေး အမျိုးသားအဆင့်မူဘောင် National Framework_English_version

 

Sign Up

  • Upcoming Events